Fysios (Digifyssari) käyttöehdot (27.9.2019)

Kiitos, että olet valinnut fysios.fi ja digifyssari.fi -sivustot (”Sivusto”, “Palvelin”) ja näihin liittyvät yhteistyökumppaneidemme sivustoilla saatavilla olevat palvelut ja sisällöt (“Palvelut”).

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Fysioksen verkkovalmennus palveluun (Digifyssari), jollei ole erikseen toisin ilmoitettu. Fysios Digifyssari on Fysios Groupin Y-tunnus 2674246-7 ja sen tytäryhtiöiden (Palveluntarjoaja) tarjoama palvelu.

2. Käyttöehtojen hyväksyminen ja rekisteröityminen

Käyttämällä Palveluita ja Palvelinta sitoudut noudattamaan näitä käyttö- ja maksuehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Maksuehdot koskevat vain Palveluistamme maksavia asiakkaita. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palvelinta tai Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin.

3. Palvelun tarkoitus ja käyttö

Palvelu jota sivustolla tarjotaan on yleistä verkkovalmennusta, liikunnanohjausta sekä neuvontaa.

a. Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi Palvelimelle ja Palveluihin. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja kulloinkin katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa Palveluiden komponentteja ja osia, jotka sallivat Palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia Palveluiden komponentteja ja osia voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

b. Rekisteröityminen

Jotkin Palvelut edellyttävät, että rekisteröidyt Palvelimelle. Palvelun käyttö ja rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa ainakin nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Lisäksi voit oman harkintasi mukaan ilmoittaa muun muassa muita henkilötietoja kuten puhelinnumero (jäljempänä yhdessä "Henkilötiedot"). Sinun tulee myös valita itsellesi käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä "Käyttäjätunnus") rekisteröitymistä edellyttävien Palvelujen käyttämiseksi.

Olet vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämästäsi Henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Et saa paljastaa Käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle etkä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää sitä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksesi sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Käyttäjätunnuksesi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Käyttäjätunnustasi käyttämällä tehdyt toimet katsotaan sinun tekemiksesi. Mikäli tulet tietoiseksi Käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin pyynnöstäsi tai oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksesi sen väärinkäytön estämiseksi. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja kiistää kaikenlaiset Käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvat vastuut.

Sinun on oltava vähintään 15 vuotta vanha käyttääksesi Palveluita. Kaikkien alaikäisten, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 15 vuotta täyttäneitä, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttämistä.

c. Käyttäjätunnuksen poistaminen

Sinulla on oikeus tahtosi mukaan poistaa Käyttäjätunnuksesi. Poistaaksesi Käyttäjätunnuksesi sinun tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja tai Kumppani kuittaa pyyntösi Käyttäjätunnuksen poistamisesta vastaanotetuksi.

Palveluntarjoajalla on myös alla kohdan 4 mukaisissa tilanteissa oikeus poistaa Käyttäjätunnuksesi.

4. Vastuut

Palveluiden kaikkien ohjeiden ja suositusten kaltaisten sisältöjen noudattaminen on täysin sinun oman harkintasi varassa ja niiden seuraukset sinun omalla vastuullasi.

Huolimatta siitä, että asiakkaan Verkkovalmennusta laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa Verkkovalmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu Palveluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja (tai Palveluntuottaja) eivät vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia Palvelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Olemme kuitenkin sitoutuneet parhaan mahdollisen sisällön tarjoamiseen. Käytämme sisältöjen tuottamiseen viimeisimpiä tietoja ja taitoa, sekä erityistä huolellisuutta. Emme voi kuitenkaan taata, että Palveluiden sisältö on virheetöntä, ajantasaista ja juuri sinun käyttötarkoitukseen tai terveys tilanteeseen sopivaa. Mitään Palveluissa kerrottua ja viestittyä ei tule tulkita lupaukseksi tai takuuksi tilanteesi muuttumiseksi. Etenemisesi riippuu aina myös omasta henkilökohtaisesta tilanteestasi.

Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, niiden toimintakunnosta sekä asianmukaisesta suojaamisesta. Asiakas vastaa itse tietoturvasta omien laitteidensa, käyttämänsä verkon ja tunnusten osalta.

Palveluissa on sekä Palveluntuottajan että muiden osapuolien, kuten käyttäjien ja yhteistyökumppaneidemme tuottamaa sisältöä. Käyttäjien tuottamaa sisältöä voivat olla esimerkiksi käyttäjien Palveluihin lähettämät viestit, kommentit ja tekstit.

Emme vastaa Palveluiden käyttäjien tai muiden osapuolien Palveluihin lähettämästä sisällöstä, käyttäjien välisestä suorasta tai epäsuorasta viestinnästä, emmekä myöskään muiden osapuolien verkkosivujen sisällöistä, joihin Palveluissa saattaa olla viittauksia tai linkkejä.

Olet henkilökohtaisesti vastuussa Palvelimen ja Palveluiden käytöstäsi sekä viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä Palvelimella ja Palveluissa. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palvelimelle sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka johtuvat tai ovat seurausta Palvelimelle tai Palveluihin lähettämästäsi tai lisäämistäsi tiedoista tai sisällöstä.

5.Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan palvelussa ja Asiakkaan tulee hyväksyä ja sitoutua uusiin ehtoihin jatkaakseen Palvelun käyttämistä. Muutokset astuvat voimaan välittömästi muutoksen ilmoittamisen hetkenä.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esim. huoltotöiden, asennusten ja muiden muutostöiden vuoksi. Muita syitä palveluntarjoajalla voivat olla muut tekniset syyt, esim. järjestelmän kuormittuminen tai mikä tahansa syy joka haittaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, tehdä muutoksia tai poistaa osia tästä Palvelusta, sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

6. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Palvelimeen ja Palveluihin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi immateriaalioikeuksien alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty Palveluntarjoaja pidättää yksipuolisesti oikeuden rajoittaa Asiakkaan pääsyä Palveluun, tai estää Palvelun käytön kokonaan, mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja.

6. Asiakkaan tiedot

Rekisteröityminen palveluun ja Asiakkaan antamat tiedot

Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen vaatimusten mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröityessään Palveluun antaa vaaditut tiedot, joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä luotettavasti. Palvelun käyttö edellyttää myös salasanalla suojatun asiakaskohtaisen tunnuksen luomista Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi Asiakkaasta kerätään nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Asiakkaan tietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelussa kerättyjä Asiakkaan henkilötietoja erityistä huolellisuutta käyttäen Fysios-konsernin tietosuojaohjeiden sekä tietojen käsittelyä koskevien lainsäädäntöjen mukaisesti.

7. Evästeet ja analytiikka

Palvelun käyttämisen yhteydessä Palveluntarjoaja voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja Palvelun käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista palveluihin liittyvistä tilastotiedoista. Verkkopalvelussa Asiakkaalla on mahdollisuus antaa suostumus evästeiden (cookies) käyttöön muuttamalla Verkkopalvelun yksityisyysasetuksia tai selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa Verkkopalvelun toiminnallisuuteen tai estää Verkkopalvelun käytön.

8. Hinnoittelu ja laskutus

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hinnoitteluaan.

9. Reklamaatiot

Mikäli Asiakas havaitsee Palvelussa esitetyissä tiedoissa virheitä, voi Asiakas tehdä oikaisupyynnön tai poistopyynnön. Vaatimuksen tietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi voi tehdä sähköisesti ottaen yhteyttä Digifyssariin [email protected]

10. Voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan, kun Asiaka käyttää palveluita. Sopimus on voimassa ostohetkestä 3 kuukautta ellei muuta mainita. Palveluntarjoaja voi kuitenkin päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli Asiakas rikkoo näitä ehtoja olennaisella tavalla. Asiakas voi milloin tahansa päättää Palvelun käytön eikä erillistä ilmoitusta tarvita eikä edellytetä. Palvelun päättämisellä ei ole vaikutusta kuitenkaan mahdollisiin maksuihin tai muihin korvauksiin, joihin Asiakas on sitoutunut ennen Palvelun käytön päättämistä. Päättyminen ei vaikuta niihin ehtoihin, jotka ovat tarkoitettu säilymään voimassa päättymisestä huolimatta.

11. Ylivoimainen este

Osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta Sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelun keinoin. Mikäli neuvottelut eivät johda molempia osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.