Rekisteriseloste

Ote päivitetty 27.9.2019

1.Rekisterinpitäjä

Fysios Group Oy:n ja sen tytäryhtiöt yhteisrekisterinpitäjinä

Fysios Group Oy, Y-tunnus 2674246-7

Annankatu 16 B, 00120 HELSINKI

2.Rekisterin nimi

Verkkopalvelun “digifyssari” asiakasrekisteri

3.Tietosuojavastaava

Pia Kankare

Annankatu 16 B, 00120 HELSINKI

p. 040 7667298, [email protected]

4.Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pasi Syrjä

Annankatu 16 B, 00120 HELSINKI

p. 050 5681575, [email protected]

5.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn keskeisenä tarkoituksena on Digifyssari-palveluiden tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen. Tämä koskee muun muassa rekisteröitymisen yhteydessä ja Palvelun käytöstä kertyneitä henkilötietoja sekä yhteydenpitoa Palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä.

Rekisteriä voidaan käyttää myös tilastointiin ja suoramarkkinointiin.

Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjille sähköpostia, jossa kerrotaan uusista palveluista, toiminnallisuuksista tai tarjouksista, pyydetään palautetta tai kerrotaan toiminnasta muuten. Tältä osin käsittely voi perustua suostumukseen ja oikeutettuun etuun, jonka tarkoituksena on tarjota olennaista tietoa osana tarjoamaamme Palvelua ja markkinoida Palveluamme käyttäjille. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää markkinointiviestien ja tarjousten lähettämisen tämän Tietosuojakäytännön kohdan 7 mukaisesti.

Palveluntarjoajana haluamme tarjota myös laadukkaan ja turvallisen Palvelun. Näin ollen tietoja voidaan käyttää myös Palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen, markkinoiden ja käyttäjien analysointiin Palvelun laadun kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä tietojen käsittely perustuu Palveluntuottajan kasvuun ja kehitykseen.

Voimme kerätä myös tietoa käynneistä, käyntimääristä ja liikkumisesta Palvelussa evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymeja tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmin.

6.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tietoja Fysioksen verkkovalmennuksen palveluita käyttävistä henkilöistä asiakkaan itsensä ilmoittamien tietojen perusteella seuraavasti:

- asiakkaan etu- ja sukunimi

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- Tiedot käsitellyistä tilauksista ja toimitetuista palveluista

- Tilausten seurantatiedot

7. Asiakasrekisterin sisältämien tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse peruu osallistumisensa, paitsi, jos lain tai sopijapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

  1. Asiakkaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamat tiedot
  2. Verkkovalmennuksen yhteydessä muodostuneet tiedot

9.Henkilötietojen käsittelijät

Verkkovalmennuksen opettajina toimivat henkilöt. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua.

10.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Palveluntarjoaja (tai sen palveluntarjoajat) voi käsitellä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Palveluntarjoajamme, joka on sijoittunut Yhdysvaltoihin, on sitoutunut Euroopan Unionin GDPR vaatimuksiin. Lisätietoa täältä

11.Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Palveluntarjoaja on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

13.Rekisteröidyn oikeudet

Yksittäisellä käyttäjällä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla). mukaisella rekisteröidyllä) on tietosuojalainsäädännön perusteella seuraavat oikeudet:

Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajalta pääsy käyttäjää itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Käyttäjä voi tarkastella tietojansa kirjautumalla Palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Käyttäjällä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;

Käyttäjällä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavirasto

Ratapihantie 9, 6. krs

00520 Helsinki

Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää osoitteeseen [email protected]